รีวิวซีรีย์  Sweet Home สวีทโฮม รวมความปราถนาและสิ้นหวังของเหล่ามนุษย์!!

รีวิวซีรีย์  Sweet Home สวีทโฮม ที่รวมความปราถนาและสิ้นหวังของเหล่ามนุษย์!!

  Sweet Home

Sweet Homeวีทโฮม Manghwa horror the most famous work from the label “Naver” to the original Korean series Netflix. Acclaimed director Lee Eung-Bok to take care.
Synopsis: Cha Hyun Soo, a high school student It was a suppressed child who lost his entire family in a car accident. Causing him to move into the apartment by himself Until one day he thought of suicide. But then, an unexpected event happened A mysterious epidemic has spread throughout the world.And transformed everyone into a monster with unique strength It looks like Cha Hyun Soo is also infected. The residents of this apartment must work together to find a way to survive the monsters outside !!

Point
  • The make-up work for the actor is very good. This bleeding scene is the best.
  • The actor’s performance is very good, casting the actors are very suitable for the roles that have been received.
  • CG, buildings, houses are made to be very smooth.
  • There is a story that is very different from the Manghwa. Makes newness from the story for those who read it befor.
  • The sound effects are very good. (But misused). อ่านต่อ