ACE / UWC Q3/63 คาดเพิ่มรายได้อีก 800-900 ล้านบาทต่อปี

ACE ประกาศความสำเร็จ ปิดดีลซื้อ 3 โรงไฟฟ้าชีวมวล UWC รับรู้รายได้ทันที Q3/63 คาดเพิ่มรายได้อีก 800-900 ล้านบาทต่อปี

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ประกาศความสำเร็จเข้าซื้อและรับโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 บริษัท ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์ จาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ ACE ได้อีกประมาณ 800-900 ล้านบาทต่อปี

นำโดยนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายพรเมตต์ ทรงเมตตา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE พร้อมด้วย นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ร่วมกันแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE และบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการชำระค่าตอบแทนรวมเบื้องต้น (คำนวณจากตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 471.81 ล้านบาท (รวมเงินมัดจำ จำนวน 85.12 ล้านบาท) ให้กับบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC (“ผู้ขาย”) และรับโอนหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (รวมทั้งหนี้เงินกู้ที่มีกับผู้ขาย) ของบริษัทผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2) บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด (UAB) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด (SBM) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่แท้จริงที่คำนวณจากตัวเลขงบการเงิน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ จะถูกคำนวณและชำระส่วนต่างค่าตอบแทน (ถ้ามี) ให้แก่กันในภายหลังตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *