สศอ. เร่งทำแผนอุตฯเครื่องมือแพทย์ ชี้การลงนาม MOU 3 หน่วยงาน

สศอ. เร่งทำแผนอุตฯเครื่องมือแพทย์ ชี้การลงนาม MOU 3 หน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนา

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัว มุ่งผลิตสำหรับใช้ภายในประเทศและลดการนำเข้าหลังโควิด-19 ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน ชี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ระหว่าง 3 หน่วยงานจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อรองรับความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจะส่งเสริมและผลักดันมาตรการด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การลงทุน การตลาด รวมถึงปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศ จึงจำเป็นจะต้องยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในประเทศและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นครั้งแรกที่จะได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในฐานะผู้ที่มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และต้องการใช้งานจริง และจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ (Smart Medical) ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล เช่น Continuous Positive Airway Pressure : CPAP หรือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกที่ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยที่มีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ทดสอบความปลอดภัยทั้งด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการประสานกับทางองค์การอาหารและยา (อย.) อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *