บลจ.ภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG

บลจ.ภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) เน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า บลจ.ภัทรเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) ให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกองทุนมีเป้าหมายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 และคัดเลือกหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นต้น

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. ภัทรเปิดเผยว่าที่ผ่านมา บลจ.ภัทรได้เปิดจำหน่ายกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม และกองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนมาแล้ว ปัจจุบัน จึงต้องการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไปของกองทุน PHATRA SET50 ESG เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออมพิเศษดังกล่าวให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกมากขึ้น  อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *